قسمت نهم - فصل سوم | عصر جدید

برنامه تلویزیونی عصر جدید

فصل سوم / مرحله مقدماتی

قسمت نهم

گروه دپا
آقای آریا امیدزاده
آقای مصطفی بهمن نژاد
آقای علیرضا برازجانی
گروه قهرمان
آقای رضا جهانی

مشاهده قسمت نهم از فصل سوم برنامه عصر جدید

دپا

گروه دپا
ورزشی

صعود به مرحله نیمه نهایی توسط رای داوران
آریا امیدزاده

آریا امیدزاده
خوانندگی

حذف توسط رای داوران
مصطفی بهمن نژاد

مصطفی بهمن نژاد

حذف توسط رای داوران
علیرضا برازجانی

علیرضا برازجانی
استندآپ و تقلید صدا

صعود به مرحله نیمه نهایی توسط رای داوران
قهرمان

گروه قهرمان
ورزشی

حذف توسط رای داوران
رضا جهانی

رضا جهانی
خوانندگی

حذف توسط رای داوران

تصاویر این قسمت