قسمت هشتم - فصل سوم | عصر جدید

برنامه تلویزیونی عصر جدید

فصل سوم / مرحله مقدماتی

قسمت هشتم

گروه ابرانسانها
آقای علیرضا محمدی
آقای وحید موسوی
گروه ستیلا و آنیسا
گروه سرود رسا
خانم مریم ترکجازی

مشاهده قسمت هشتم از فصل سوم برنامه عصر جدید

ابرانسانها

گروه ابرانسانها

حذف توسط رای داوران
علیرضا محمدی

علیرضا محمدی
استندآپ و تقلید صدا

حذف توسط رای داوران
وحید موسوی

وحید موسوی
خوانندگی

صعود به مرحله نیمه نهایی توسط رای داوران
ستیلا و آنیسا

گروه ستیلا و آنیسا
آکروبات و سیرک

صعود به مرحله نیمه نهایی با کارت طلایی آقای کارن همایونفر
سرود رسا

گروه سرود رسا
خوانندگی

صعود به مرحله نیمه نهایی توسط رای داوران
مریم ترکجازی

مریم ترکجازی
طراحی و نقاشی

حذف توسط رای داوران

تصاویر این قسمت