قسمت پنجم - فصل سوم | عصر جدید

برنامه تلویزیونی عصر جدید

فصل سوم / مرحله مقدماتی

قسمت پنجم

آقای حمیدرضا دانشور
گروه شصت ثانیه
خانم آرزو جعفری
گروه پهلوانک های ایران زمین
آقای سینا رشیدی
آقای محسن رحمانی

مشاهده قسمت پنجم از فصل سوم برنامه عصر جدید

حمیدرضا دانشور

حمیدرضا دانشور
ورزشی

حذف توسط رای داوران
شصت ثانیه

گروه شصت ثانیه
خوانندگی

صعود به مرحله نیمه نهایی توسط رای داوران
آرزو جعفری

آرزو جعفری
بازیگری

صعود به مرحله نیمه نهایی توسط رای داوران
پهلوانک های ایران زمین

گروه پهلوانک های ایران زمین
ورزشی

صعود به مرحله نیمه نهایی با کارت طلایی آقای امین حیایی
سینا رشیدی

سینا رشیدی
خوانندگی

حذف توسط رای داوران
محسن رحمانی

محسن رحمانی
طراحی و نقاشی

حذف توسط رای داوران

تصاویر این قسمت