قسمت سوم - فصل سوم | عصر جدید

برنامه تلویزیونی عصر جدید

فصل سوم / مرحله مقدماتی

قسمت سوم

آقای امیرعلی لاسمی
آقای شایان سخایی
گروه سایه
خانم مهرنوش افتخاری
گروه الکس
گروه پرک

مشاهده قسمت سوم از فصل سوم برنامه عصر جدید

امیرعلی لاسمی

امیرعلی لاسمی
ورزشی

حذف توسط رای داوران
شایان سخایی

شایان سخایی
خوانندگی

حذف توسط رای داوران
سایه

گروه سایه
ورزشی

صعود به مرحله نیمه نهایی توسط رای داوران
مهرنوش افتخاری

مهرنوش افتخاری
استندآپ و تقلید صدا

حذف توسط رای داوران
الکس

گروه الکس
آکروبات و سیرک

صعود به مرحله نیمه نهایی توسط رای داوران
پرک

گروه پرک
خوانندگی

حذف توسط رای داوران

تصاویر این قسمت