قسمت دوم اعلام نتایج نیمه نهایی - فصل سوم | عصر جدید

برنامه تلویزیونی عصر جدید

فصل سوم / مرحله نیمه نهایی

قسمت دوم اعلام نتایج نیمه نهایی

خانم ساینا شیخی
گروه جنگجویان ووشو
آقای احسان یاسین
گروه زاگرس
آقای علی طولابی
گروه دختران خورشید

مشاهده قسمت دوم اعلام نتایج نیمه نهایی از فصل سوم برنامه عصر جدید

ساینا شیخی

ساینا شیخی
دوبله

با رای مردمی به مرحله فینال راه یافت 1,237,995 رای
جنگجویان ووشو

گروه جنگجویان ووشو
ورزشی

حذف با رای مردمی توسط رای داوران
احسان یاسین

احسان یاسین
خوانندگی

با رای مردمی به مرحله فینال راه یافت 1,089,173 رای
زاگرس

گروه زاگرس
آکروبات و سیرک

حذف با رای مردمی توسط رای داوران
علی طولابی

علی طولابی
خوانندگی

با رای مردمی به مرحله فینال راه یافت 1,911,637 رای
دختران خورشید

گروه دختران خورشید
ورزشی

حذف با رای مردمی توسط رای داوران

تصاویر این قسمت