قسمت اول اعلام نتایج نیمه نهایی - فصل سوم | عصر جدید

برنامه تلویزیونی عصر جدید

فصل سوم / مرحله نیمه نهایی

قسمت اول اعلام نتایج نیمه نهایی

گروه ستیلا و آنیسا
گروه ترانه
گروه پهلوانک های ایران زمین
گروه دپا
آقای پیمان ابراهیمی
گروه کاکتوس

مشاهده قسمت اول اعلام نتایج نیمه نهایی از فصل سوم برنامه عصر جدید

ستیلا و آنیسا

گروه ستیلا و آنیسا
آکروبات و سیرک

با رای مردمی به مرحله فینال راه یافتند 1,681,716 رای
ترانه

گروه ترانه
ورزشی

حذف با رای مردمی توسط رای داوران
پهلوانک های ایران زمین

گروه پهلوانک های ایران زمین
ورزشی

با رای مردمی به مرحله فینال راه یافتند 1,752,524 رای
دپا

گروه دپا
ورزشی

حذف با رای مردمی توسط رای داوران
پیمان ابراهیمی

پیمان ابراهیمی
استندآپ و تقلید صدا

با رای مردمی به مرحله فینال راه یافت 1,172,474 رای
کاکتوس

گروه کاکتوس
بازیگری

حذف با رای مردمی توسط رای داوران

تصاویر این قسمت