قسمت پنجم - فصل سوم | عصر جدید

برنامه تلویزیونی عصر جدید

فصل سوم / مرحله نیمه نهایی

قسمت پنجم

گروه دوئلین
گروه سه دا
گروه زاگرس
آقای احسان یاسین
خانم مهرنوش افتخاری

مشاهده قسمت پنجم از فصل سوم برنامه عصر جدید

دوئلین

گروه دوئلین
ورزشی

حذف توسط رای داوران
سه دا

گروه سه دا
خوانندگی

حذف توسط رای داوران
زاگرس

گروه زاگرس
آکروبات و سیرک

توسط رای داوران انتخاب شدند ، منتظر رای مردمی برای صعود به فینال برای راهیابی شرکت کننده به مرحله فینال میتوانید با شماره گیری #320*780* رای بدهید
احسان یاسین

احسان یاسین
خوانندگی

توسط رای داوران انتخاب شدند ، منتظر رای مردمی برای صعود به فینال برای راهیابی شرکت کننده به مرحله فینال میتوانید با شماره گیری #310*780* رای بدهید
مهرنوش افتخاری

مهرنوش افتخاری
استندآپ و تقلید صدا

حذف توسط رای داوران

تصاویر این قسمت