قسمت سوم - فصل سوم | عصر جدید

برنامه تلویزیونی عصر جدید

فصل سوم / مرحله نیمه نهایی

قسمت سوم

گروه پدیده های ژیمناستیک
آقای وحید موسوی
گروه کاکتوس
آقای پیمان ابراهیمی
خانم آرزو جعفری
آقای رضا موسوی

مشاهده قسمت سوم از فصل سوم برنامه عصر جدید

پدیده های ژیمناستیک

گروه پدیده های ژیمناستیک
ورزشی

حذف توسط رای داوران
وحید موسوی

وحید موسوی
خوانندگی

حذف توسط رای داوران
کاکتوس

گروه کاکتوس
بازیگری

توسط رای داوران انتخاب شدند ، منتظر رای مردمی برای صعود به فینال برای راهیابی شرکت کننده به مرحله فینال میتوانید با شماره گیری #250*780* رای بدهید
پیمان ابراهیمی

پیمان ابراهیمی
استندآپ و تقلید صدا

توسط رای داوران انتخاب شدند ، منتظر رای مردمی برای صعود به فینال برای راهیابی شرکت کننده به مرحله فینال میتوانید با شماره گیری #260*780* رای بدهید
آرزو جعفری

آرزو جعفری
بازیگری

حذف توسط رای داوران
رضا موسوی

رضا موسوی
خوانندگی

حذف توسط رای داوران

تصاویر این قسمت