قسمت سیزدهم - فصل سوم | عصر جدید

برنامه تلویزیونی عصر جدید

فصل سوم / مرحله مقدماتی

قسمت سیزدهم

گروه کابورا
آقای علی طولابی
گروه سیاه و سفید
گروه سه دا
آقای عباس شوش پور
گروه راز سرخ

مشاهده قسمت سیزدهم از فصل سوم برنامه عصر جدید

کابورا

گروه کابورا

حذف توسط رای داوران
علی طولابی

علی طولابی
خوانندگی

صعود به مرحله نیمه نهایی توسط رای داوران
سیاه و سفید

گروه سیاه و سفید
طراحی و نقاشی

حذف توسط رای داوران
سه دا

گروه سه دا
خوانندگی

صعود به مرحله نیمه نهایی توسط رای داوران
عباس شوش پور

عباس شوش پور
متفرقه

حذف توسط رای داوران
راز سرخ

گروه راز سرخ
شعبده و منتال

حذف توسط رای داوران

تصاویر این قسمت