قسمت دوازدهم - فصل سوم | عصر جدید

برنامه تلویزیونی عصر جدید

فصل سوم / مرحله مقدماتی

قسمت دوازدهم

گروه دوئلین
آقای امید حمیدی
آقای احسان ممبینی
گروه برادران ستایش
آقای علیرضا برنجیان
گروه جریان ریشه

مشاهده قسمت دوازدهم از فصل سوم برنامه عصر جدید

دوئلین

گروه دوئلین
ورزشی

صعود به مرحله نیمه نهایی توسط رای داوران
امید حمیدی

امید حمیدی
بازیگری

حذف توسط رای داوران
احسان ممبینی

احسان ممبینی
خوانندگی

حذف توسط رای داوران
برادران ستایش

گروه برادران ستایش
آکروبات و سیرک

حذف توسط رای داوران
علیرضا برنجیان

علیرضا برنجیان
خوانندگی

صعود به مرحله نیمه نهایی توسط رای داوران
جریان ریشه

گروه جریان ریشه
طراحی و نقاشی

حذف توسط رای داوران

تصاویر این قسمت