قسمت یازدهم - فصل سوم | عصر جدید

برنامه تلویزیونی عصر جدید

فصل سوم / مرحله مقدماتی

قسمت یازدهم

خانم ملینا ممتاز
گروه پارکور دختران آفتاب
آقای یوسف سرکوهی
گروه دست خدا
آقای علیرضا ولایی
آقای هومن یار محمدی

مشاهده قسمت یازدهم از فصل سوم برنامه عصر جدید

ملینا ممتاز

ملینا ممتاز
علمی

صعود به مرحله نیمه نهایی توسط رای داوران
پارکور دختران آفتاب

گروه پارکور دختران آفتاب
ورزشی

حذف توسط رای داوران
یوسف سرکوهی

یوسف سرکوهی
خوانندگی

حذف توسط رای داوران
دست خدا

گروه دست خدا
ورزشی

صعود به مرحله نیمه نهایی توسط رای داوران
علیرضا ولایی

علیرضا ولایی
خوانندگی

حذف توسط رای داوران
هومن یار محمدی

هومن یار محمدی
خوانندگی

صعود به مرحله نیمه نهایی توسط رای داوران

تصاویر این قسمت